תכניות הביטוח הסיעודי המשלימות את הביטוחים הסיעודיים הקיימים בביטוח קבוצתי או בקופות החולים במסגרת תוכניות השב”ן (הביטוחים המשלימים) ומבטיחות כי כשתחלוף תקופת הפיצוי בביטוח הסיעודי של קופת החולים או הביטוח הקבוצתי (לאחר 36 או 60 חודשים) יהיה המבוטח זכאי לתגמול הסיעודי במסגרת תוכנית הביטוח.

 תוכנית הביטוח מבטיחה לך את השקט הנפשי להמשיך לדאוג לך וליקיריך בעת הצורך ולמשך תקופה ארוכה יותר מזו הקבוע בתוכניות הביטוח של קופות החולים, וקובעת כי די בתשישות נפש כולל אלצהיימר או די באי יכולת לבצע - 3 פעולות כל שהן מתוך פעולות היום יום (פעולות ה- ADL), או 2 פעולות שאחת מהן היא שליטה על הסוגרים כדי שהמבוטח יוגדר כסיעודי.

 את הביטוח ניתן לרכוש מגיל 3 ועד גיל 70 כולל, ללא תקופת אכשרה במסלול פרמיה קבועה/מוגדלת.

 • ניתן לבחור בתקופות המתנה של: 36 חודשים או 60 חודשים.

התכנית מעניקה בין היתר את הכיסויים הבאים:

 • סכום תגמול סיעודי עד 20,000 ש”ח לחודש, שיתקבל לכל החיים לאחר תקופת ההמתנה המוגדרת.

 • סכום הפיצוי המתקבל אינו מקוזז עם תשלומים מביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.

 • כיסוי מלא בגין: תאונת דרכים או תאונת עבודה או אירוע טרור.

 • שחרור מתשלום פרמיה במהלך תקופת תשלום התגמול הסיעודי ע”י קופת החולים/הביטוח הקבוצתי ו/או החברה.

 בנוסף לכיסויים הרגילים כוללת התכנית את ההטבות הבאות:

 • ערך מסולק - המבוטח במסלול פרמיה קבועה יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.

 • ערך פדיון - במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ש”ח ( צמוד למדד ינואר 2012), עם התשלום תבוטל הפוליסה.

 • הטבה לילדי מבוטח שנפטר - הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תוכנית ביטוח סיעוד מקבילה.

יחד עם הכיסויים הביטוחיים תקבל את כתב השרות “דואגים בשבילך”. כתב שרות זה יעניק לך שירותים שונים, חלקם בעלות השתתפות עצמית נמוכה, שיעזרו לך בהתמודדות עם המצב החדש. שירותים אלו כוללים בין היתר:

 • מטפלת למצב טרום סיעודי עד לקבלת אישור הזכאות או שלילתו מהמוסד לביטוח  לאומי או מחברת הביטוח לתקופה שלא תעלה על 6 שבועות.

 • סיוע בקבלת מטפל עובד זר או מטפלת סיעודית ישראלית.

 • ייעוץ כללי בנושא סיעוד וסיוע בעניין זכאות המבוטח על-פי חוק ביטוח לאומי וקופת חולים.

 • סיוע בהתאמת הבית המבוטח הסיעודי וסיוע במציאת מוסד סיעודי או בית אבות מתאים.

 • ייעוץ רפואי וייעוץ פסיכולוגי טלפוני למבוטח ולבני משפחתו.

 • הזמנה ואספקת תרופות ומוצרים לבית המבוטח.

 • שירותי מעבדה וחיסונים בבית המבוטח.

 • ושרותים נוספים…

נגישות