ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מספק לכם הגנה על מקרה של תאונה העלולה לקרות, ומסייע לכם לשמור על עצמאותכם הכלכלית ועל רמת החיים. ביטוח תאונות אישיות הינו הדרך הנכונה להיערך להוצאות הכספיות הבלתי צפויות הנובעות מפגיעה פתאומית כתוצאה מתאונה.

ביטוח תאונות אישיות כולל שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • כיסוי למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה.
  • כיסוי למקרה תאונה בה נגרמה למבוטח נכות רפואית מלאה, או חלקית, לצמיתות.
  • כיסוי לאובדן כושר עבודה זמני כתוצאה מתאונה.

הרחבות אופציונליות:

  • הרחבה לכיסוי נהיגה ברכב מנועי/ דו גלגלי.
  • הרחבה לכיסוי סיכון מלחמה וטרור פסיבי.
  • הרחבה לכיסוי “אי כושר עבודה זמני מלא” כתוצאה ממחלה.