פיצויים בגין מחלות קשות

כיסוי המעניק  פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב, הכרוכים בהוצאות גבוהות מאוד. הפיצוי הכספי מאפשר להמשיך ולשמור על רמת חיים נוחה תוך ההתמודדות עם המחלה הקשה.

מה כוללת התוכנית?

פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב. המחלות מחולקות לארבע קבוצות, כאשר בקרות מקרה ביטוח בקבוצה מסוימת, התוכנית ממשיכה ומעניקה פיצוי בעת גילוי מחלה קשה  שנייה, מקבוצת מחלות אחרת.

להלן פירוט המחלות המכוסות לפי קבוצות:

סכום ביטוח מינימלי כביטוח יסודי – מבוגר 50,000 ₪, ילד עד גיל 17 – 200,000 ₪.
סכום ביטוח מקסימלי – 600,000 ₪ (לכל כיסויי מחלות קשות בחברה).

 • Carcinoma in situ בשד (סרטן מקומי)- כיסויי בשיעור 20% מסכום הביטוח – חדש!!
 • במידה ואירע מקרה ביטוח בקבוצה הראשונה – הפוליסה מתבטלת.
 • במידה ואירע מקרה ביטוח בקבוצות 2,3,4 – הפוליסה ממשיכה להיות תקפה לתביעה שנייה מקבוצה אחרת. בעת מקרה ביטוח שני.
 • במידה ואירע מקרה ביטוח בקבוצה 4 – הפוליסה ממשיכה להיות תקפה גם לתביעה שנייה באותה קבוצה (כל עוד לא היה קשר סיבתי בין המקרים) בעת מקרה ביטוח שני.
 • בעת תביעה שנייה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בשיעור 100% מסכום הביטוח.

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מינימלי – שנה
 • גיל כניסה מקסימלי – 60 שנים
 • גיל תום ביטוח – 75 שנים
 • תקופת אכשרה:
  למקרה ביטוח ראשון – 90 יום
  למקרה ביטוח שני – 180 יום
 • פרמיה משתנה מידי שנה בהתאם לגיל